Walny-Teatr realizuje warsztaty z dziedziny: pisania scenariusza, adaptacji tekstu, budowy i animacji klasycznych oraz współczesnych technik teatralnych, reżyserii i gry aktorskiej oraz performance'u.